Bà Hồ Thị Thu Hương
Bà Hồ Thị Thu Hương
Giám Đốc Quỹ Búp Sen Xanh

Tôi mong muốn các em nhỏ ở nông thôn và miền núi, các học sinh nghèo hiếu học trên mọi miền đất nước có thể tiếp cận được với môi trường học tập tốt hơn, tạo động lực cho các em nâng cao tri thức, làm chủ cuộc sống của chính mình trong tương lai.

Ông Trần Lương Chiến
Ông Trần Lương Chiến
Nhà Đầu Tư
Bởi "Ngoài kia là hy vọng" !

Mọi người đặt cho tôi cái tên Phu Lục Lộ (được hiểu như Người làm đường) - tôi đã được đi rất nhiều nơi, trên mọi nẻo đường của Tổ quốc và được chứng kiến sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, cơ sở giáo dục của trẻ em nông thôn và miền núi. Luôn trăn trở làm sao để giúp đỡ được phần nào cho các em và tôi đã bắt đầu tham gia các tổ chức từ thiện cho trẻ em và đặc biệt những dự án về giáo dục. Tôi tin rằng công sức của mình luôn là nhỏ bé nhưng mong rằng sự nỗ lực và tâm huyết của mình sẽ lan tỏa dần đến nhiều người hơn nữa.