Bạn có thể truy cập website hoặc fanpage để tìm hiểu các dự án mà Quỹ Búp Sen Xanh đang thực hiện hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến hotline để đăng ký.

Rất mong sẽ được gặp các bạn trong các dự án của Quỹ!