Quỹ Búp Sen Xanh là tổ chức cho những Mạnh Thường Quân, những người trẻ muốn cống hiến và góp phần cải thiện giá trị cuộc sống cho những trẻ em nghèo trên toàn Đất nước. Mang đến những giá trị giáo dục lâu dài cho trẻ em, tạo cơ hội cho những người trẻ được trải nghiệm và cống hiến.Giáo dục là điều kiện tiên quyết, là yếu tố cần thiết nhằm cải thiện chất lượng sống. Nền tảng kiến thức cùng với kỹ năng được trau dồi tốt sẽ mang đến những cơ hội công việc giá trị hơn. Với mong muốn mang đến những lợi ích lâu dài và phát triển giá trị cuộc sống, Búp Sen Xanh mang đến dự án đầu tiên “Phổ cập tiếng Anh miễn phí cho trẻ em”, đặc biệt ưu tiên cho những trẻ em nghèo không có cơ hội tiếp xúc với Tiếng Anh.