Hiểu được tầm quan trọng của phát triển giáo dục trong việc phát triển con người và tạo ra các cơ hội cho người trẻ nhiệt huyết được cống hiến và trải nghiệm.

Phổ cập tiếng Anh đến với trẻ em nghèo ở nông thôn, khơi dậy niềm đam mê với tiếng Anh và là nền tảng để có cơ hội sống tốt hơn.

Ngoài ra, Quỹ Búp Sen Xanh đặt mục tiêu sẽ phát triển đến tất cả các vùng nông thôn nghèo trên lãnh thổ Việt Nam để trẻ em nghèo hiếu học được tiếp cận tốt hơn với nền giáo dục tiên tiến và một số dự án lớn để xây dựng trường học tại địa phương.