Nhận thấy giáo dục là điều kiện tiên quyết, là yếu tố cần thiết nhằm cả thiện chất lượng sống. Nền tảng kiến thức cùng với kỹ năng được trau dồi tốt sẽ mang đến những cơ hội công việc giá trị hơn. Với mong muốn mang đến những lợi ích lâu dài và phát triển giá trị cuộc sống, Quỹ Búp Sen Xanh mang đến dự án đầu tiên “Phổ cập tiếng Anh miễn phí cho trẻ em”, đặc biệt ưu tiên cho những trẻ em nghèo không có cơ hội tiếp xúc với Tiếng Anh.