Trao trí thức để cải thiện cuộc sống!

Trao yêu thương để mình hạnh phúc!


Chúng tôi những người kỹ sư đi xây dựng công trình trên mọi miền của tổ quốc, được chứng kiến sự thiếu thốn về vật chất, cơ sở giáo dục của trẻ em ở nông thôn và miền núi. Với tâm nguyện làm việc gì đó thể mang lại cho các em cuộc sống tốt hơn, quỹ Búp Sen Xanh ra đời nhằm đáp ứng tâm nguyện đó.

Chúng tôi mong muốn thông qua các dự án của Quỹ, các em nhỏ ở nông thôn và miền núi, các học sinh nghèo hiếu học có thể tiếp cận với môi trường học tập tốt hơn, tạo động lực cho các em nâng cao tri thức, làm chủ cuộc sống của mình trong tương lai. Đồng thời qua các dự án thiện nguyện của mình tạo môi trường để các tình nguyện viên có thể trải nghiệm và nhận ra giá trị tốt đẹp của cuộc sống "còn yêu thương là còn hạnh phúc."