XÂY TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ANH - NAM ĐÀN - NGHỆ AN


Nhằm mang lại môi trường học tập tốt hơn cho những trẻ em nông thôn, Quỹ Búp Sen Xanh sẽ cố gắng hoàn thiện và thực hiện dự án lớn như xây dựng trường học (cứ mỗi 2-3 năm/ 1 trường)

Dự án đầu tiên đã được tiến hành tại trường tiểu học Nam Anh - Nam Đàn, Nghệ An. 

Ngày 15/1/2017, Lễ bàn giao trường Tiểu học Nam Anh:
Tên công trình: Trường tiểu học Nam Anh

Công trình được xây lắp theo 4 hạng mục chính
- Xây mới trường học 2 tầng, 14 phòng học, diện tích mỗi phòng 68m2.
- Xây mới sân chơi: sân trên diện tích 1250 m2, sân dưới diện tích 950m2.
- Xây mới hệ thống cổng trường
- Nâng cấp sửa chữa hệ thống hàng rào bao quanh

Địa điểm xây dựng: Xã Nam Anh, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
Chủ đầu tư: Quỹ Búp Sen Xanh - Công ty TNHH XD & TM Trung Chính
Đơn vị thiết kế: Công ty CP đầu tư và xây lắp Đại Việt
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Đại Huệ
Tổng mức đầu tư: 5.873.993.000 đồng
(Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm chín mươi ba nghìn đồng).