KHỞI ĐỘNG LẠI DỰ ÁN "XÂY DỰNG SÂN BÓNG ĐÁ CHO TRƯỜNG HỌC"

Sau hơn 1 năm các dự án đình trệ vì dịch Covid. Từ ngày 5 đến ngày 12/4/2021 Quỹ Búp Sen Xanh bắt đầu khởi động lại dự án “Xây dựng sân bóng đá cho trường học” bằng cuộc khảo sát 16 sân bóng dự kiến sẽ thi công đợt này tại Nam Đàn - Nghệ An và Hoà Bình (Dự án xây dựng sân bóng đá cho trường học đã hoàn thành 13 sân tại 13 trường học cấp 1 và cấp 2).Sau cuộc khảo sát này Quỹ sẽ tiến hành lên phương án thi công tổng thể cho 16 sân, dự kiến tháng 5/2021 sẽ bắt đầu thi công và sẽ hoàn thành 16 sân này trong năm 2022. Quỹ Búp Sen Xanh xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương và Phòng Giáo Dục Huyện Nam Đàn - Nghệ An và Cao Sơn - Hoà Bình đã giúp đỡ nhiệt tình để chúng tôi hoàn thành chuyến khảo sát một cách nhanh chóng thuận lợi.

Dự án "Xây dựng Sân bóng đá cho trường học" khác

Xem thêm >>