DỰ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC - TIẾNG ANH CHO TRẺ EM NÔNG THÔN


Với mong muốn đem lại nhiều cơ hội hơn cho trẻ em nông thôn và miền núi, để trẻ được có cơ hội đến trường, có cơ hội được hội nhập với thế giới. Quỹ Búp Sen Xanh quyết định chọn Giáo dục là con đường xuyên suốt để giúp các em hướng tới thành công.

Giáo dục luôn là điều kiện tiên quyết, là yếu tố cần thiết nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Một nền tảng kiến thức tốt cùng với kỹ năng được trau dồi sẽ mang đến những cơ hội sống tốt đẹp hơn. 

Với mục tiêu đem lại những lợi ích lâu dài và phát triển giá trị sống, Búp Sen Xanh đã quyết định dự án giáo dục đầu tiên là "Phổ cập tiếng Anh cho trẻ em nông thôn". Dự án sẽ được triển khai hoàn toàn miễn phí và đặc biệt ưu tiên cho những trẻ em nghèo không có cơ hội được đi học hay tiếp xúc với Tiếng Anh.


Dự án đầu tiên này Búp Sen Xanh quyết định đặt tại Xã Nam Anh, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - vùng đất vốn dĩ nổi tiếng hiếu học. 

Đây cũng là cơ hội cho các tình nguyện viên có trình độ tiếng Anh hoặc muốn trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm, không phân biệt người Việt hay nước ngoài; đều có thể đóng góp trí tuệ và công sức của mình trong việc mang lại kiến thức cho trẻ.


Phổ cập tiếng Anh, phổ cập giáo dục, trẻ em

Dự án/Hoạt động khác

Xem thêm >>