TỔNG KẾT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DẠY VÀ HỌC SỐ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG ANH HỌC KỲ 1
Kết thúc học kỳ I năm học 2022 – 2023, ngày 12/01/2023, Quỹ Búp Sen Xanh đã phối hợp cùng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn và EDUSO tổ chức Lễ sơ kết tình hình triển khai giải pháp Eduso học kỳ I, năm học 2022 – 2023.

Theo các kết quả hoạt động của học sinh trên hệ thống thì việc triển khai Eduso tại Huyện Nam Đàn trong học kỳ vừa qua đã có kết quả rất tích cực (so với các địa phương khác đã triển khai hệ thống). Điều này cho thấy Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đã rất quyết tâm và thực sự mong muốn nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh cho học sinh tại địa phương. Theo đánh giá, những học sinh làm bài đều đặn, nghiêm túc và tập trung trên hệ thống từ 45 phút/1 tuần trở lên có tiềm năng cải thiện chất lượng ngay trong học kỳ này. Thống kê trên hệ thống cho thấy toàn huyện Nam Đàn có khoảng 19,91% học sinh luyện tập tối thiểu 45 phút/ 1 tuần.

Để căn cứ vào chất lượng thực chất của Học sinh, chúng tôi căn cứ vào các yếu tố: Số lượng bài luyện tập hàng tuần, thời gian luyện tập tương ứng, điểm luyện tập và điểm kiểm tra để đánh giá toàn diện; từ đó đưa ra các giải pháp, gợi ý để nâng cao chất lượng chung, hoặc nâng cao chất lượng cho từng nhóm đối tượng cụ thể theo yêu cầu của phòng Giáo dục và Đào tạo.

Qua học kỳ I năm 2022 – 2023 này, Quỹ và EDUSO quyết định khen thưởng các trường, các cá nhân giáo viên và học sinh có hoạt động tích cực và hiệu quả trên hệ thống Eduso như sau:
* Khen thưởng các trường:
- Trường THCS Đặng Chánh Kỷ: 3 triệu đồng. (trường đứng số 1 khu vực về tỷ lệ học sinh tham gia và thời giant ham gia luyện tập trên hệ thống)
- Trường THCS Nam Cát: 2 triệu đồng. (trường đứng số 1 khu vực về tỷ lệ học sinh tham gia tự luyện tập trên hệ thống)
- Trường THCS Kim Liên: 2 triệu đồng. (trường có tỷ lệ học sinh tự luyện tập đứng thứ hai trong khu vực)
- Trường THCS Tân Dân, trường THCS Thị Trấn 1, trường THCS Thượng Tân Lộc 1, trường THCS Long Lâm: mỗi trường 1 triệu đồng (các trường có tỷ lệ học sinh tham gia luyện tập trên hệ thống liên tiếp 8 tuần đạt trên 90%)
* Khen thưởng các cá nhân: (Mỗi cá nhân 1 triệu đồng)
- Cô giáo Ngô Thị Thu Hà – Trường THCS Đặng Chánh Kỷ
- Cô giáo Nguyễn Hông Chi – Trường THCS Long Lâm
- Cô giáo Hà Thị Phương Thủy – Trường THCS Nam Cát
- Cô giáo Đàm Thị Thúy – Trường THCS Thượng Tân Lộc 2
- Cô giáo Nguyễn Thị Trang Nhung – Trường THCS Nam Cát
- Em Lê Thị Cẩm Tú – Học sinh lớp 8B, trường THCS Trung Phúc Cường 2
- Em Nguyễn Hồng Anh – Học sinh lớp 8B, trường THCS Hưng Thái Nghĩa
- Em Phan Thục Anh – Học sinh lớp 8B, trường THCS Nam Cát
Sau buổi sơ kết Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh các trường có thể nhìn rõ những gì mình đã làm được và chưa được. Hy vọng rằng Quỹ Búp Sen Xanh, Phòng GD&ĐT Huyện Nam Đàn, Các Thầy cô giáo và các em cùng nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau để học kỳ 2 học sinh tiến bộ và toàn diện hơn kỳ 1.
Xem thông tin chi tiết
Quảng cáo bài viết
Tất cả cảm xúc:
Bạn, Nga Nguyen, Phu Lục Lộ và 18 người khác

Dự án "Dạy và học số nhằm nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh" khác

Xem thêm >>